รูปงานรับปริญญาน้องๆ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินครับ
  
ไม่มีความคิดเห็น: